Door jarenlange expertise en ervaring kan Alewijnse de kwaliteit van elektrische energie in alle soorten elektrische installaties in kaart brengen en optimaal verbeteren.

Aan boord van schepen en in industriële omgevingen is de kwaliteit van elektrische energie van cruciaal belang voor een veilige en efficiënte werking van installaties en IT-systemen. Door de toepassing van nieuwe en geavanceerde technologieën tijdens nieuwbouw- en renovatieprojecten, worden systemen echter steeds complexer, waardoor er makkelijker problemen kunnen optreden als een lage energie efficiëntie of een kortere levensduur van eindgebruiksapparatuur als automatiseringssystemen of computers. Daardoor komen gebruikers voor onnodige kosten te staan door bijvoorbeeld overmatig energieverbruik, uitval van systemen of verhoogd onderhoud.

Alewijnse power & distribution systems  colleague at work

Analyse van elektrische energie

Door jarenlange expertise en ervaring kan Alewijnse de kwaliteit van elektrische energie in alle soorten elektrische installaties in kaart brengen en optimaal verbeteren aan de hand van uitgebreide metingen en analyses van de verzamelde gegevens. Verschijnselen die vaak worden gedetecteerd, zijn harmonischen (spanningen en/of stromen), verstoringen in blindstroom, onbalans in de spanning, elektrische schommelingen in het elektriciteitsnet, spanningsvariaties, flikkeringen, overgangen, storingen in de stroomkwaliteit en in elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektromagnetische interferentie (EMI).

Gebruikers kunnen verregaande problemen ondervinden door een slechte kwaliteit van elektrische energie van een installatie, zoals de oververhitting van transformatoren, generatoren en motoren, disfunctioneren van vermogensschakelaars, productie uitval of stilstand, storingen in de elektrische systemen (lage betrouwbaarheid), kortere levensduur van de apparatuur, overschrijding van normgrenzen en het niet behalen van classificatienormen. Bijkomende gevolgen van de slechte stroomkwaliteit zijn een hoger brandstofverbruik, meer energiekosten en onnodige uitstoot van CO2 en NOx.

Optimale oplossingen

Als all-round systeem integrator kan Alewijnse elektrische inefficiënties meten en analyseren, en advies geven over een optimale verbetering van de stroomkwaliteit aan boord, in overeenstemming met de laatste classificatienormen. Bij nieuwbouwprojecten denken wij al in een vroeg stadium met onze klanten mee over de meest passende oplossing voor hun vraagstuk. Bij refits en modificaties kunnen wij met gespecialiseerde meetapparatuur vermogen, stroom, spanning en harmonischen in kaart brengen. Na een uitgebreide analyse van het vraagstuk en de behoeften, ontwerpen wij de beste oplossing op maat, voor een optimale kostenefficiëntie en productiviteit van uw scheepssystemen.

Succesvolle ervaringen

In de loop der jaren heeft Alewijnse al op veel schepen en industriële installaties de kwaliteit van elektrische energie met succes mogen optimaliseren, zoals voor kabelleggers, onderzoeksschepen, superjachten, baggerschepen, LNG-tankers, cruise schepen en industriële productiemachines.

Meer weten? Download onze white paper onderaan deze pagina.

Downloads.

Zoran Malbasic

Wil je meer weten? Vraag het Zoran Malbasic

Service