Om veilige voedselstromen te garanderen en optimale productieresultaten te behalen tegen de meest gunstige beheerskosten.

Voedingsmiddelenproductie: veiligheid en kostprijsbeheersing

De voedingsmiddelenindustrie draait om voedselveiligheid en slimme kostprijsbeheersing. Het kunnen traceren en borgen van veilige voedselstromen en bereiken van een optimaal productieresultaat tegen zo gunstig mogelijke beheerkosten is terug te vinden in de toegepaste installatietechnieken. Hoe kan Alewijnse u daarbij helpen?

indsutrie food - alewijnse

Geautomatiseerde tracking en tracing

Correct en transparant kunnen zijn over de veiligheid van uw producten betekent dat uw productie aantoonbaar voldoet aan alle regels en wetten. De geautomatiseerde oplossing van Alewijnse waarborgt het kunnen volgen van iedere productiestap van grondstof tot eindproduct. Door te automatiseren volgens de GAMP-richtlijn ontstaat een gevalideerd automatiseringssysteem, waarmee systematisch de product compliance kan worden aangetoond, zelfs conform FDA-eisen. Door de fasering die GAMP in zich herbergt, is het projecttraject inzichtelijk, zowel in tijd als in geld.

 

Hand in hand - kostenbeheersing en optimalisatie processen

Nieuwbouw, renovatie en upgrades bieden een kans om het productieproces te optimaliseren en kosten te beheersen en verminderen. Door de total cost of ownership (tco) van alle aanwezige en nieuwe installaties onder de loep te nemen, kan met zowel klein- als grootschalige verbeteringen al veel worden bespaard en geoptimaliseerd. Met de tco brengen wij de operationele kosten gedurende de levensduur van een installatie in kaart. Daarmee zijn ook het voorspelbaar en planbaar onderhoud (predictive maintenance) in beeld en de daarvoor benodigde budgetten.

Service