Inventieve, efficiënte, duurzame én energiezuinige oplossingen

Groene energieopwekking en energiebesparende maatregelen zijn investeringen die zichzelf terugverdienen. Ze worden deels gesubsidieerd door de overheid, maar ze werken vooral kostenbesparend. Wij adviseren, analyseren, stellen voorstellen op voor kosten reducerende groene maatregelen en voeren deze ook desgewenst uit.

Geothermie - Alewijnse

Betrouwbare en veilige installaties zijn Energie Efficiënt

Elektriciteitsvervuiling bestaat en verhoogt onnodig uw kosten. De manier om erachter te komen: meten. Waarom zou u dat doen? Omdat u hiermee kosten bespaart. Elektriciteitsvervuiling veroorzaakt onder andere een onverklaarbaar hoger energieverbruik, oververhitting van installatiedelen en motoren en in sommige gevallen zelfs stilstand. Wij adviseren u graag over de maatregelen die u kunt nemen om uw installaties weer energie efficiënt, betrouwbaar en veilig te maken.

Energiebesparende én groene oplossingen

De terugverdientijd van zonnepanelen, laadpalen en ledverlichting start zodra de installaties zijn opgeleverd. Maar ook slimme licht- en besturingsregelingen zijn van invloed op het energieverbruik. Wilt u overstappen op elektrische aangedreven voertuigen voor de reductie van de stikstof en CO2 uitstoot? Wij helpen u graag met een E-mobility maatwerk oplossing. Wij adviseren u over de mogelijkheden voor het plaatsen van enkele of dubbele laadpalen en ander groene oplossingen.

Geothermische installaties

Geothermie heeft de toekomst. Vanaf het prille begin van deze markt hebben wij de elektrotechnische installaties en automatisering gerealiseerd voor geothermische installaties. De visualisatie van statussen en bediening van de installaties zijn voor klant en eindgebruikers beschikbaar op mobile devices zoals I-pads, mobiele telefoons en tablets.

Afvalenergiecentrale en RWZI energiefabriek

Afval en afvalwater zijn energie- en grondstofbronnen. Daarom worden rioolwaterzuiveringen en afvalverwerkingscentrales niet meer gezien als het eindstation van ons afval, maar hergebruikcentrales. Onze projectmedewerkers zetten hun specialistische ervaring graag in voor de realisatie van de elektrische installaties en de automatisering van afvalenergiecentrales en RWZI energiefabrieken.

Service