De essentie van het MVO-beleid binnen Alewijnse is dat elke werknemer en leverancier bij het nemen van beslissingen zorgvuldig rekening houdt met de impact op de mens, milieu en de winstgevendheid.

Als onderdeel van dit beleid streven we naar duurzaam ondernemen waarbij we ons richten op een aantal belangrijke onderwerpen:

  • Behoud van onze financiële en winstgevende positie; 
  • Het garanderen van optimale werkomstandigheden voor onze medewerkers;
  • Het implementeren van energie-efficiënte oplossingen voor onze klanten;
  • Onze CO2 -uitstoot verminderen.

People

Binnen Alewijnse streven we naar optimale arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers. Daarbij willen we veiligheid, gezondheid en welzijn zoveel mogelijk garanderen. We laten ons daarbij leiden door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het streven naar hoogwaardige werkplekken en de geldende wettelijke eisen en wensen van onze klanten.

Ons doel is een werkgever te zijn die de juiste voorwaarden stelt aan onze mensen om zich te verbinden en zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Het creëren van een werkomgeving waarin onze medewerkers zich vrij voelen om te leren en zich onderdeel te voelen van een toegewijd team.

Teamwork colleagues at work

Planet

Efficiënt energieverbruik bepaalt in toenemende mate de beleidsplannen binnen bedrijven. Energie is onze business en daarom begrijpen we hoe onze klanten hun energiedoelstellingen kunnen bereiken. Alewijnse werkt nauw samen met haar klanten om oplossingen te implementeren die leiden tot een vermindering van het energieverbruik en dus van de CO2-uitstoot. 

De projecten waar Alewijnse aan werkt zijn vaak complex en vragen om innovatieve oplossingen. Naast kennis en expertise in het optimaliseren van processen, biedt Alewijnse een breed scala aan opties die leiden tot een vermindering van het energieverbruik voor de industriële en maritieme marktsegmenten waarin het bedrijf actief is. Deze mogelijkheden verminderen niet alleen de CO2-uitstoot, maar kunnen ook zeer kostenefficiënt zijn.

Alewijnse stelt zich ook doelen om haar eigen CO2-emissie te verminderen. Om deze doelen te bereiken leggen we de nadruk op onder andere: het gebruik van schone en zuinige auto's, carpoolen, videoconferencing en het inkopen van groene en duurzame energie

Profit

Om onze MVO-ambities waar te maken, nu en in de toekomst, moeten we onze gezonde financiële en winstgevende positie behouden. Dit betekent dat we ernaar streven waarde te creëren voor onze klanten door technologische oplossingen op maat te bieden en ons voortdurend aan te passen aan onze omgeving. Met als doel relevant te blijven en marktleider te worden op het gebied van systeemintegratie.

view OceanXplorer Alewijnse Refit

Alewijnse Maatschappelijk Betrokken

In het laatste decennium is Alewijnse steeds meer betrokken geraakt bij verschillende sociale projecten. Wij geloven in het belang van onderwijs en de rol die het speelt bij het vormgeven van een gezonde samenleving. Dit geloof werd gestaafd door de voortdurende steun aan de universiteit en de lokale middelbare scholen, door middel van gerichte trainingen, materiaaldonatie, schoolbenodigdheden en studiebeurzen. 

Met het oog op het welzijn van de gemeenschap steunt Alewijnse sinds 2012 ook de lokale stichting Heart of a Child, door een deel van de winstbelasting te doneren. Door de verhoogde bewustwording binnen het bedrijf hebben medewerkers ook een handje geholpen en hun 2% van de inkomstenbelasting aan de stichting gedoneerd. Deze laatste heeft een eigen naschools programma opgezet om het aantal schoolverlaters te verminderen, waarbij kinderen uit risicofamilies worden voorzien van een warme maaltijd, advies, schoolmaterialen en hulp bij hun huiswerk. De stichting beheert drie verschillende dagcentra met naschoolse programma's in Galati, Tecuci en Pechea, een dorp 40 kilometer buiten Galati. Kinderen van 6 tot 19 jaar, 226 in totaal, nemen deel aan educatieve en ontwikkelingsactiviteiten in deze dagcentra.  

Duurzaam inkopen

Voor de materialen die niet in het bestek worden voorgeschreven, maken we gebruik van leveranciers die op een duurzame manier produceren. Daarnaast hebben leveranciers met minimaal een stap 3 certificering op de CO2-prestatieladder de voorkeur als de prijzen juist blijken te zijn. 

Het veiligstellen van duurzaam inkopen vereist dat de duurzaamheidsaspecten van het project in een vroeg stadium binnen de inkooporganisatie worden meegenomen. Bij de selectie van mogelijke onderaannemers in de calculatiefase wordt al rekening gehouden met de duurzaamheid van de leveranciers. Na de gunning van de opdracht en voor de formele start van het inkoopproces vindt er overleg plaats tussen de projectleider en de inkoper over de uiteindelijke selectie van de onderaannemers voor het project.

Lees ook onze code of conduct voor meer informatie.

Downloads.

Service