kracht van integrale engineering is dat één partij het volledige engineeringsproces beheert. Deze aanpak van engineering is van cruciaal belang voor de alsmaar complexer wordende projecten met een continue doorontwikkeling van integratiesystemen.

Alewijnse heeft uitgebreide ervaring met de integrale engineering van de volgende systemen:

 • Elektrische systemen voor energie opwekking en distributie
  • Conventioneel generator
  • PTO/PTI generator
  • Hybride batterij
 • Veiligheidssystemen
  • Brandmeld
  • Gasdetectie
  • Noodstoppen
  • CCTV
 • Platformsystemen
  • Afsluiters/kleppen monitoring en aansturing
  • Motor/pomp starters
  • Sensor monitoring
 • Verlichtinginstallaties
  • Conventionele oplossingen
  • Complexe control systemen
  • Noodverlichting
 • Automatisering systemen
  • Power management
  • Energy management
  • Alarm, monitoring & control
  • Bagger, monitoring & control
 • Audio/video & IT systemen
  • Entertainmentsystemen
  • Computernetwerken
 • NAVCOM-systemen

Het integraal engineeren van systemen gebeurt in een basic design fase en een detailed design fase, gebaseerd op het V-model systems engineering.

 

engineering

Tijdens de basic design fase vertalen we de eisen vanuit de klantspecificatie en geldende regelgeving naar basic ontwerp documenten. Na een interne review leggen we deze documenten ter goedkeuring aan de klant en regelgevingsinstanties voor.

Een greep uit de basis ontwerp documenten:

 • Single line diagram
 • SARAD (System Architecture Requirements Allocation Document)
 • Calculaties energie opwekking systemen (Kortsluitberekening, Selectiviteit, THD, ect.)
 • Materiaal keuze voorstellen met afmetingen, gewicht en evt warmte-afgifte.
 • LUX calculaties verlichting systemen
 • IO lijsten automatisering systemen
 • Kabelbanen en doorvoeringen tracé

 

Nadat de afronding en goedkeuring van de basic design fase volgt de detailed design fase. Daarin vertalen we de basic design documenten naar productiedocumenten. We bestellen materialen, produceren panelen en installeren de systemen aan boord. Daarnaast ontwerpen we elektrische schema’s en paneelindelingen in EPLAN; vervaardigen we tekeningen voor ijzerwerk, locaties en apparatuur in Autocad; en bepalen we de kabelrouting en het kabelmanagement in het ontwerppakket CMPIC.

engineering

In het EPLAN-pakket zetten we de functionele eisen om in kabelblokschema’s en tekeningen voor detailaansluitingen en panelenbouw. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare databases voor materiaalkeuze en ontwerpmacro’s. Vanuit het EPLAN-pakket genereren we de nodige rapportages/documenten voor de vervolgprocessen van het project:

 • Kabel blokschema’s
 • Kabel aansluit schema’s
 • 3D paneel aanzicht tekeningen
 • Paneel materiaallijsten
 • Kabel lijsten

 

Voor projecten met een goed en compleet 3D-model gebruiken we CMIC voor het kabelrouting proces. Hier koppelen we alle elektrische componenten en kabelbaantracé’s aan elkaar en lezen we kabellijsten uit EPLAN in om de kabelroutes en lengtes te bepalen. Tijdens dit proces kijken we nauwlettend naar de actuele vullingsgraad van kabelbanen en doorvoeringen.

Deze aanpak van engineering is succesvol toegepast op een rijke historie van opgeleverde projecten. Neem hiervoor een kijkje op onze referentiepagina.

 

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service