De kracht van integrale engineering is dat één partij het volledige engineeringsproces beheert. Deze aanpak van engineering is van cruciaal belang voor de alsmaar complexer wordende projecten met een continue doorontwikkeling van integratiesystemen.

Alewijnse heeft uitgebreide ervaring met de integrale engineering van systemen voor energie opwekking en distributie, veiligheid, platforms, verlichting, automatisering, audio/video & IT en navigatie & communicatie (navcom).

Het integraal engineeren van systemen gebeurt in twee fases: basic en detailed engineering, gebaseerd op het V-model voor systems engineering.

Engineering - Alewijnse

Basis design

Tijdens de basic design fase vertalen we de eisen vanuit de klantspecificatie en geldende regelgeving naar basic ontwerp documenten. Na een interne review leggen we deze documenten ter goedkeuring aan de klant en regelgevingsinstanties voor.

Voorbeelden hiervan zijn: single line diagram, SARAD (System Architecture Requirements Allocation Document), calculaties energie opwekking systemen (kortsluitberekening, selectiviteit, THD,), materiaalkeuze voorstellen met afmetingen, gewicht en warmte-afgifte, LUX calculaties voor verlichtingssystemen, IO-lijsten voor automatisering, kabelbanen en tracé doorvoeringen.

Engineering

Detailed design

Nadat de afronding en goedkeuring van de basic design fase volgt de detailed design fase. Daarin vertalen we de basic design documenten naar productiedocumenten. We bestellen materialen, produceren panelen en installeren de systemen aan boord. Daarnaast ontwerpen we elektrische schema’s en paneelindelingen in EPLAN; vervaardigen we tekeningen voor ijzerwerk, locaties en apparatuur in Autocad; en bepalen we de kabelrouting en het kabelmanagement in het ontwerppakket CMPIC.

EPLAN

In het EPLAN-pakket zetten we de functionele eisen om in kabelblokschema’s en tekeningen voor detailaansluitingen en panelenbouw. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare databases voor materiaalkeuze en ontwerpmacro’s. Vanuit het EPLAN-pakket genereren we de nodige rapportages/documenten voor de vervolgprocessen van het project: kabelblokschema’s, kabelaansluit schema’s, 3D paneelaanzichttekeningen, paneelmateriaallijsten, kabellijsten.

CMIC

Voor projecten met een goed en compleet 3D-model gebruiken we CMIC voor het kabelrouting proces. Hier koppelen we alle elektrische componenten en kabelbaantracé’s aan elkaar en lezen we kabellijsten uit EPLAN in om de kabelroutes en lengtes te bepalen. Tijdens dit proces kijken we nauwlettend naar de actuele vullingsgraad van kabelbanen en doorvoeringen.

Deze succesvolle aanpak voor engineering passen wij met succes toe op allerlei soorten projecten in de maritieme en industriële sector.

Wil je weten op welke schepen en industriële installaties Alewijnse heeft gewerkt? Neem dan een kijkje op onze uitgebreide referentiepagina.

Optimaliseren van elektrische energiesystemen

Een van de nieuwste duurzame toepassingen die Alewijnse heeft ontwikkeld, zijn de nieuwste tools voor modellering en simulaties voor de automatisering van engineeringsprocessen en de optimalisatie van elektrische engineeringssystemen, waardoor gebruikers aanzienlijk besparen in tijd, geld en risico's. 

Deze systemen zijn uniek voor de maritieme markt en Alewijnse is een van de weinige bedrijven die dit momenteel kan aanbieden aan rederijen en werven. 

In lijn hiermee introduceren we geavanceerde simulatiemodellen, gericht op hybride batterij energie-oplossingen, rendement op investering projecties, batterij type selecties, en inzichtelijke gebeurtenisanalyses van DP2/DP3 schepen.

Download hier onze brochure over automated engineering

Downloads.

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service