Het gaat om de uitbreiding van een duurzame warmteoverdrachtsinstallatie van Trias Westland, waarbij Alewijnse verantwoordelijk was voor de automatisering en elektrische installatie van alle besturingssystemen.

Geothermische energie

Geothermische energie is een duurzame bron van energie, die wordt opgewekt uit aardwarmte. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water wordt opgepompt en met een warmtewisselaar overgedragen aan het warmtenet. Van hieruit kan het water naar de glastuinbouwbedrijven verspreid worden. Na gebruik gaat het afgekoelde water weer terug de aarde in.

Alewijnse geothermical energy VB Geo Projects Trias Westland

Uniek project in het Westland

De warmteoverdrachtsinstallatie voor Trias levert geothermische warmte aan meer dan vijftig glastuinbouwondernemers in het Westland. Uniek is dat ook 345 woningen in Naaldwijk worden meegenomen in het project. De besparing op CO2 uitstoot met deze duurzame installatie is aanzienlijk. Het meegekomen gas uit het warme aardwater wordt omgezet in elektriciteit, waardoor er maximaal gebruik wordt gemaakt van alle gewonnen grondstoffen.

Automatisering en elektrische installatie

Tijdens het geothermieproject was Alewijnse was verantwoordelijk voor de automatisering en elektrische installatie van alle besturingssystemen van de bovengrondse geothermische installatie met warmtedistributienetwerk. Van de winning van aardwarmte uit de twee productieputten van 2300 meter diep, de besturing van de warmtewisselaars, ontgassingsinstallatie, productie- en injectiefilters, transport- en injectiepompen, energiedistributie naar de eindgebruikers tot het retourtransport van het water naar de injectieput.

Flexibel en gebruiksvriendelijk

Alewijnse lead engineer Arjan Broeken, over de techniek achter de flexibele en gebruiksvriendelijke Alewijnse installatie: “Het besturingssysteem is gebaseerd op een geavanceerde PLC-/SCADA-oplossing met componenten uit de Siemens 1500 serie. De installatie is flexibel en gebruiksvriendelijk ingericht en geeft uitgebreide gegevens over bijvoorbeeld temperaturen, drukken, niveaus en debieten. Via overzichtelijke dashboards is real time informatie en status van de installatie eenvoudig te bekijken voor alle gebruikers, zoals het management, de operators en de eindklanten.”

Uitstekende service

“Alle belangrijke informatie wordt voortdurend opgeslagen en hierdoor kunnen we ieder gewenst rapport automatisch genereren. Deze informatie is beschikbaar bij zowel de geothermiebron als via mobiele apparaten zoals tablets en smart phones,” legt Arjan Broeken verder uit. “Eventuele storingen geven we direct door aan de storingsdienst, waardoor het exploitatieteam van Trias Westland snel kan ingrijpen om de voortgang van het proces te waarborgen. Deze service passen we ook toe bij onze eerdere geothermieprojecten en is van groot belang voor de stabiliteit van de energielevering aan ondernemingen in de glastuinbouw.”

Alewijnse geothermical energy VB Geo Projects Trias Westland

Succesvolle samenwerking

Alewijnse en VB Geo Projects werken sinds vijf jaar met succes samen bij projecten in geothermie. Ook bij het recente contract voor Trias Westland bundelden de bedrijven hun krachten. Arjan Broeken over de unieke samenwerking: “VB Projects is specialist in het bouwen van de bovengrondse installatie. Alewijnse levert de beste expertise op het gebied van automatisering, hardware engineering, montage en elektrische installatie.”

Edwin Akkerman, werkvoorbereider bij VB Geo Projects, over de samenwerking met Alewijnse: “Door de uitgebreide expertise en jarenlange ervaring van Alewijnse in de industriële en maritieme sector zijn zij thuis in alle soorten automatiseringsoplossingen en elektrische installaties en hebben zij goede contacten met de juiste leveranciers. Daardoor konden zij als partner het gehele project aanvliegen en een totaalpakket leveren op het gebied van dataverwerking, automatisering, procesregelingen, hardware, elektrische installatie en inbedrijfstelling met maximale toegevoegde waarde voor onze partners en eindgebruikers.”

Trias Westland

Trias Westland is een project van en voor de glastuinbouwondernemers. Via een eigen coöperatie werken zij samen met elkaar én met grote regionale partijen om op een duurzame energievoorziening over te kunnen stappen. Met de realisatie van restwarmte en geothermie wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de overheid om Nederland verder te verduurzamen.

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service