Weer een succesvol project voor IHC, dat de relatie met de scheepsbouwer verder versterkt.

"We hebben veel positieve reacties ontvangen over de samenwerking en geleverde kwaliteit, van zowel IHC, Gebr. van der Lee als het classificatiebureau''.

Alewijnse project manager Ben Bonte

De Beagle® 4 is het nieuwste baggerschip dat aan de vloot van Gebr. van der Lee is toegevoegd. Daarmee zet het bedrijf een belangrijke stap in de uitbreiding en verduurzaming van haar baggermaterieel voor de Nederlandse baggermarkt.

Dit type Beagle 4 is de meest energiezuinige en emissievrije sleephopperzuiger in zijn soort door verschillende technische geïntegreerde systemen. Hiermee wordt de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

Met een optimaal brandstofrendement, lage emissies en systeem voor uitlaatgasbehandeling dat voldoet aan de IMO Tier III-emissienormen, scoort de TEUNIS HUIBERTUS goed op de milieukostenindicator, een belangrijke succesfactor bij het winnen van aanbestedingen.

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service