Steeds meer drinkwaterbedrijven zien koolzuur (CO₂) als het beste alternatief voor sterk zuur bij de na-ontharding van drinkwater op zuiveringsstations.

Ook drinkwaterbedrijf Oasen stapte over en koos daarbij voor multitechnisch specialist GMB en elektrische systeemintegrator Alewijnse, die samen een ombouwplan bedachten voor het plaatsen van CO₂-tanks en meng- en doseerapparatuur, waarbij het productieproces zonder verstoring kon doorgaan. Bij zuiveringsstations De Steeg en De Laak zijn de vernieuwde reactoren met succes in gebruik genomen.

CO₂ als heldere keuze

CO₂ blijkt een sterk alternatief te zijn voor sterk zuur, zoals zwavelzuur of zoutzuur, in het na-onthardingsproces van drinkwater. Voordeel is dat het water minder gevoelig wordt voor pH-schommelingen. Bovendien is CO₂ makkelijker in gebruik en daarnaast economischer en milieuvriendelijker.

Oasen, het drinkwaterbedrijf van het Groene Hart, werkte op de zuiveringsstations De Laak in Lexmond en De Steeg in Langerak intensief samen met GMB en Alewijnse bij de vernieuwing van de bestaande waterstofchloride (HCl) installaties voor de dosering van stripwater dat nodig is voor de aanmaak van kalkmelk. Alle HCl-doseringen na de reactoren zijn daar met succes vervangen door CO₂-doseringen.

Voor de ombouw van de installaties koos GMB voor Alewijnse vanwege de jarenlange ervaring met het vernieuwen van elektrische installaties en expertise in productieprocessen. Samen met Oasen ontwierpen ze een ombouwplan waarbij het productieproces zo min mogelijk verstoring zou ondervinden.

Alewijnse Oasen water treatment

Oasen is zeer tevreden met het eindresultaat van beide projecten. Het verbruik van zoutzuur met 90% is verminderd door toepassing van het duurzamere koolzuur.

Sjoerd Jansen, projectmanager bij Oasen

Oasen - Alewijnse

Naadloze transitie

“Het maken van drinkwater van goede kwaliteit heeft bij Oasen prioriteit nummer 1 en de levering van drinkwater moet altijd kunnen doorgaan,” vertelt Ruud Reuling, technisch project manager bij Alewijnse. “Door de kennis van de standaarden van Oasen, de gebruikte software, de processen en onze ervaring met renovaties, konden de ombouwen nagenoeg zonder productieverlies plaatsvinden. Het resultaat is een optimale performance van de systemen en installaties, waarbij Oasen de waterkwaliteit beter kan waarborgen en er minder onderhoud nodig is.”

“We hebben een hardware ontwerp gemaakt voor de indeling van de verdelers en nieuwe besturingskasten en de aanpassing van de bestaande besturingskasten. Ook hebben we alle nieuwe besturingskasten inclusief bekabeling geleverd en geïnstalleerd. Verder hebben we de werkzaamheden gecoördineerd van onze andere onderaannemers, zoals Consilium voor de CO₂-detectie. Bij De Steeg hebben we bovendien de besturingssoftware aangepast.“

Langdurig partnerschap

Oasen, GMB en Alewijnse bundelen al jaren hun krachten bij onderhoud en projecten. Alewijnse levert innovatieve expertise op het gebied van elektrische installaties en automatisering bij zuiveringsstations en pompgebouwen. GMB treedt daarbij op als hoofdaannemer voor de werktuigbouwkundige, civiele en bouwkundige expertise.

In de samenwerking met Alewijnse en GMB vindt Oasen optimale partners voor het geavanceerde beheer van de elektrische systemen en installaties, waardoor het drinkwaterbedrijf de klanten kunnen voorzien van betrouwbaar, betaalbaar maar vooral ook duurzaam drinkwater. Zo dragen Oasen, GMB en Alewijnse bij aan de ontwikkeling van drinkwaterzuivering van de toekomst.

Alewijnse Oasen waterzuivering

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service