Het project voor Zr.Ms. Karel Doorman illustreert het vertrouwen van de Koninklijke Marine in Alewijnse als partner bij complexe marineprojecten.

Zr. Ms. Karel Doorman

Zr.Ms. Karel Doorman is een logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip, oftewel joint logistic support ship (JSS). Met een lengte van 205 meter is het het grootste schip van de marine. Hiermee kan de krijgsmacht operaties uitvoeren (ver) buiten de landsgrenzen. Het schip heeft 3 hoofdtaken:

  • Bevoorrading op zee van andere marineschepen.
  • Strategisch zeetransport, inclusief het in- en ontschepen van personeel en materieel wanneer er geen of beperkte havenfaciliteiten zijn.
  • Logistieke ondersteuning vanaf zee (seabasing), waarbij het schip dient als basis op zee voor het uitvoeren en ondersteunen van operaties op het land.

Groot project

De JSS is een van de grootste opdrachten voor één enkel schip uit de geschiedenis van Alewijnse ooit heeft gekregen. De werkzaamheden bestonden uit staalconstructie en bekabeling van alle scheepsinstallaties zoals:

  • Hoogspanningsenergie
  • Signalen
  • Glasvezelkabels
  • Cat7-kabel voor de verschillende hightechsystemen
  • Aansluiten, testen en leveren van de infrastructuur

Bouw van het schip

Tachtig procent van de bouw van het schip werd uitgevoerd op de Damen-scheepswerf in Galati, Roemenië. Daarbij was Alewijnse Marine Galati verantwoordelijk voor de bulk van de installatiewerkzaamheden, terwijl de Alewijnse collega's op de locatie in Nijmegen de ondersteuning voor het projectmanagement verzorgde. De eindassemblage, installatie en levering van verschillende nautische en wapensystemen vond plaats bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen.

Koninklijke Marine

Het project voor Zr.Ms. Karel Doorman illustreert de interesse en het vertrouwen van de Koninklijke Marine in Alewijnse als partner bij complexe marineprojecten. Eerdere gezamenlijke projecten waren de bouw van vier patrouilleschepen, het onderhoud aan de M-fregatten en de PDU's (power distribution units, voedingseenheden) voor de signaalmasten die aan boord van de patrouilleschepen zijn geplaatst.

Karel Doorman  ships in the picture

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service