Kaliwaal 41 is een van de weinige drijvende zandklasseer installaties in Nederland

Alewijnse Kaliwaal zandwinning

Tijdens de jaarlijkse winterstop kreeg de installatie nieuwe transportbanden, motoren en een onderwaterpomp om de productie efficiënter te laten verlopen. Eigenaar Van Nieuwpoort Groep schakelde Alewijnse in voor de aanpassing van de automatisering en elektrische installatie.

Kaliwaal 41 is een unieke drijvende installatie voor het scheiden van zand en grind en de productie van zo’n 150 verschillende zandsamenstellingen voor beton- en bouwbedrijven. Het is een van de weinige drijvende zandklasseerinstallaties in Nederland en speelt momenteel een belangrijke rol bij het project Rivierverruiming Maaspark Well voor de creatie van een veilige leefomgeving in het Maasdal tussen Well en Aijen.

Optimaliseren productie

De techniek van de installatie werd tijdens de winterstop in januari in een nieuw jasje gestoken om de winning, sortering en levering van zand en grind op een nog productievere en efficiëntere wijze uit te kunnen uitvoeren. Van Nieuwpoort Groep voorzag de zandklasseerinstallatie van twee nieuwe transportbanden, motoren en trekkoordbeveiligingen om de totale productie significant te kunnen ophogen. Daardoor kan geschakeld worden tussen twee schepen bij de verladingen aan de voorzijde, zonder dat het productieproces hoeft te worden stop gezet. Dit levert aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparingen op.

Richard Pols, inbedrijfsteller bij Alewijnse, over de geavanceerde techniek achter het proces: “De installatie zuigt zand en grind op, die in het begin van het proces van elkaar worden gescheiden. Daarna wordt de grindverlading naar één kant van het ponton verladen in een naastgelegen schip. Door de aanleg van twee nieuwe transportbanden kan het grind nu ook naar een extra schip aan de andere kant van het ponton worden verladen, zodra de laadruimte van het eerste schip vol is. Het systeem schakelt automatisch over op de andere transportbanden, zonder het proces te stoppen.”

Alewijnse Kaliwaal zandwinning
Alewijnse Kaliwaal zandwinning

Automatisering en elektrische installatie

Van Nieuwpoort Groep schakelde systeem integrator Alewijnse in voor de complete aanpassing van de automatisering en elektrische installatie van het besturingssysteem. Pols: “We hebben nieuwe hardware ingebouwd, de bedrading aangepast en het PLC programma en scada weer up-to-date gemaakt aan de vernieuwingen. Een mooi karwei, dat succesvol is afgerond en in bedrijf gesteld.”

Aanvullende werkzaamheden waren de uitbreiding van het hoofdbord met 800A voeding en de aanleg van een voedingskabel voor de nieuwe zandpomp aan de achterkant van productieponton. Richard: “Deze pomp zuigt de fijnere zandfracties aan de achterkant van het ponton weg, die ontstaan door het sturen van de fijnere zandfracties in het proces naar de waistgoot. Ook voor noodgevallen komen we aan boord, zoals onlangs bij het repareren van twee voedingskabels van de hoofdstroomgeneratoren.”

Uitstekende samenwerking

Alewijnse en Van Nieuwpoort Groep werken al jarenlang succesvol met elkaar samen, al vanaf de oorspronkelijke nieuwbouw in 1998. Richard: “We kunnen uitstekend met elkaar samenwerken, waarbij we elkaar perfect aanvullen met onze eigen expertises. Van Nieuwpoort heeft een basisidee en wij werken dat verder uit tot een vakkundig elektrotechnische ontwerp, waarbij we ook nog eens de installatie en inbedrijfstelling leveren. Met name onze betrouwbaarheid en open en eerlijke communicatie wordt erg gewaardeerd.”

Alewijnse Kaliwaal zandwinning

Deze ombouw zorgt ervoor dat we nog efficiënter ons productieproces kunnen sturen. Het project is in samenwerking met Alewijnse naar volle tevredenheid afgerond.

Michel van Komen, coördinator productie en uitvoering bij Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

Alewijnse Kaliwaal zandwinning

“We zijn er trots op dat we weer een project voor de Kaliwaal 41 naar tevredenheid hebben afgerond,” zegt Jean-Pierre Gerrits, project manager bij Alewijnse. “Het nieuwe systeem dat we vorig jaar hebben opgeleverd, is zeer innovatief en voorzien van veel mogelijkheden voor visualisatie en bewaking van stilstandtijden en onderhoudsplanning. Door de recente uitbreiding van dit besturingssysteem hebben we het productieproces van de Kaliwaal 41 nog verder kunnen optimaliseren.

Ook de samenwerking met de klant tijdens het recente project was uitstekend. Samen hebben we de aanpassing snel, efficiënt en naar tevredenheid kunnen afronden. We zouden graag onze brede expertise op het gebied van elektrotechniek en automatisering willen voortzetten bij onze succesvolle samenwerking.”

Alewijnse Kaliwaal zandwinning

Ready for innovation?

Lets connect!
Industrial environment
Service