Samenwerken aan een duurzame toekomst.

Integratie van een nieuw helikopterdek aan boord van DEME's nieuwste jack-up Apollo

Het nieuwste en meest duurzame Offshore Heavy Lift DP2 jack-up van DEME werd in augustus 2018 aan GeoSea geleverd. Alewijnse leverde de elektrische systeemintegratie en automatiseringswerken aan boord van dit schip. Later in 2019 heeft GeoSea een contract gesloten met Alewijnse voor de elektrische installatie van een helikopterdek op de Apollo. Deze werkzaamheden vonden plaats in het eerste kwartaal van 2019, gevolgd door de voltooiing van een ontmantelingscontract door Apollo in de Noordzee. 

Voor het nieuwe helikopterdek leverde en installeerde Alewijnse upgrades van bestaande systemen plus een helikoptermonitoringsysteem. Daarnaast is er een speciaal brandbestrijdingssysteem geïnstalleerd, dat vanaf de brug kan worden bediend.

Alewijnse scope

In 2018 ontwierp, ontwikkelde en leverde Alewijnse een zeer geavanceerd scheepsmanagementsysteem. Dit omvatte een Alewijnse Draught & Loading systeem (ADLS), een tankmanagementsysteem (TSS), een power managementsysteem (PMS), diverse interfaces en een zeer efficiënt stijg- en koelwatersysteem. Door de toevoeging van een geavanceerd HD-video- en randschakelsysteem kunnen alle aangesloten systemen eenvoudig worden bediend en bewaakt via de multifunctionele touchscreens en andere schermen op de brug.

Apollo

De multifunctionele Apollo van 87,5 meter is ontworpen voor de installatie van windturbines en funderingen, de ontmanteling en het transport van zware lasten. Ze is gebouwd om een van de meest milieuvriendelijke schepen in haar klasse te zijn, maar dan wel in de wereld, en voldoet aan het ENVIRO-certificaat, de strengste klasse-notatie voor milieubescherming, toegekend door het American Bureau of Shipping (ABS). Schone stroom aan boord wordt geleverd door zonnepanelen en windturbines, en er wordt ook gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar vet en olie, samen met warmteterugwinningstechnieken. Samen zorgen deze technologieën ervoor dat het schip met een zo laag mogelijk brandstofverbruik werkt en tegelijkertijd de CO2-, NOx- en SOx-uitstoot tot het strikte minimum beperkt blijft. Een sleutelkaartsysteem voor de accommodatie-eenheden helpt ook het energieverbruik te verminderen.                                                           

Een leider in gespecialiseerde elektrische systemen voor de offshore-industrie

Het Apollo-project toont de expertise die Alewijnse biedt aan operators in de offshore-industrie bij het ontwerp en de levering van verschillende soorten elektrische installaties op een breed scala aan schepen. Eerder geleverde automatiseringssystemen voor DEME zijn onder andere die voor de Melina, Uilenspiegel en Lange Wapper. "Ik heb er alle vertrouwen in dat deze laatste uitdaging, die de geschiedenis van de vruchtbare samenwerking tussen Alewijnse en DEME verlengt, zal resulteren in de inzet van technisch geavanceerde oplossingen die bijdragen aan het strategische concurrentievoordeel van het schip", zegt Alewijnse productmanager Johan van Rikxoort.

Samenwerken aan een duurzame toekomst

DEME is een wereldleider op het gebied van baggerwerken, waterbouwkunde en milieu sanering. Het bedrijf promoot zijn visie op een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen zoals de stijging van de zeespiegel, de klimaatverandering en de overgang naar hernieuwbare energie.

Alewijnse is een leider in maritieme elektrische systeemintegratie met tientallen jaren ervaring in de offshore- en baggerindustrie. Wij onderhouden installaties in de maritieme en industriële sector over de hele wereld. Alewijnse levert haar eigen bijdrage aan een duurzame toekomst door het ontwerpen van innovatieve elektrische oplossingen die opkomende technologieën zoals brandstofcellen, hybride en LNG-voortstuwing en maritiem energiebeheer ondersteunen.

Service